Woski do aplikacji


Powrót do listy produktów

Wykorzystywane głównie w branży świecarskiej w technikach aplikacyjnych oraz jako dodatek plastyczny w innych gałęziach przemysłu. Tworzą jednolitą, elastyczną powłokę i dobrze przylegającą powłokę. W temp. pokojowej są ciałami stałymi o barwie białej do kremowej (niskotopliwy) lub jasnożółtej (wysokotopliwy) o zapachu naftowym (nt) lub lekkim parafinowym (wt). Krzepną w temp. min. 45°C. Produkty dostępne jako ciecz w podgrzewanych pojemnikach lub jako ciało stałe w kartonach o wadze 20 kg.

Manipulacje produktem przeprowadzać bez użycia narzędzi iskrzących w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Składować w wentylowanych magazynach, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych w zamkniętych opakowaniach, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. W stanie ciekłym przechowywać w szczelnie zamkniętych zbiornikach, podgrzewanych do 70-75°C (maks. 90 dla wt). Magazynować maksymalnie przez 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów