Wosk do knotów C


Powrót do listy produktów

Wosk przeznaczony do pokrywania knotów powstały dzięki procesowi komponowania produktów parafinowych z odpowiednimi dodatkami. Zwany także cerezyną białą. W temperaturze pokojowej jest białym ciałem stałym. Produkt jest sprzedawany w formie ciekłej w ogrzewanych zbiornikach lub w formie stałej w kartonach około 20 kg oraz jako pastylki pakowane w worki polietylenowych 20 kg.

Produkt powinien być przechowywany przez maks. 3 lata w suchym i chłodnym miejscu (maksymalnie do 25°C) wyposażonym w instalację wentylacyjną. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Opakowania powinny być zamknięte i prawidłowo oznakowane, umieszczone z dala od źródeł ciepła oraz silnych środków utleniających. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Opakowanie powinno zabezpieczać produkt przed dostępem wilgoci, zanieczyszczeń mechanicznych i powietrza. W stanie ciekłym przechowywać w szczelnych podgrzewanych zbiornikach.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów