Wosk do knotów


Powrót do listy produktów

Wosk powstały z kompozycji produktów parafinowych z odpowiednimi dodatkami. Przeznaczony do pokrywania knotów świec. W temp. pokojowej jest ciałem stałym o barwie od białej do jasnożółtej i naftowym zapachu. Krzepnie w temp. min. 60°C. Dostępny w formie ciekłej (w ogrzewanych zbiornikach) lub stałej (w kartonach ok. 20 kg lub jako pastylki w workach polietylenowych 20 kg).

Manipulacje produktem przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez użycia narzędzi iskrzących.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniących produkt przed dostępem wilgoci

i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze

nieprzekraczającej 40°C. Powierzchnia magazynowa powinna być wyposażona w sprawną wentylację. Stan ciekły wymaga szczelnie zamykanych zbiorników z możliwością podgrzania do 75-80°C. Produkt może być magazynowany nie dłużej niż 3 lata.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów