Parafina LUMINA B


Powrót do listy produktów

Parafina otrzymywana z rafinacji kontaktowej gaczy parafinowych, przeznaczona do produkcji zniczy. Ulega krzepnięciu w temp. 46-58°C i warunkach normalnych jest ciałem stałym o barwie od białej do jasnożółtej i naftowym zapachu. LUMINA B jest dostępna jako: ciecz luzem w ogrzewanych zbiornikach magazynujących lub ciało stałe jako pastylki w workach polietylenowych 20 kg na paletach 600 kg, tafle na paletach 1000 kg, granulat w workach polietylenowych 20 kg na paletach 600 kg oraz tafle w kartonach 24 kg na paletach 720 kg.

Przechowywanie produktu powinno się odbywać w dobrze wentylowanych magazynach, umożliwiających utrzymanie stałej temperatury nieprzekraczającej 25°C. Forma stała wymaga opakowań zamkniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca oraz chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, składowanych z dala od źródeł ciepła. Forma ciekła zaś szczelnych zbiorników umożliwiających podgrzanie do 60-80°C. Składowanie może trwać 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów