LUMINA ST


Powrót do listy produktów

LUMINA ST jest otrzymywana w procesie komponowania rafinowanych węglowodorów parafinowych z kwasem stearynowym, przy czym zawartość stearyny nie przekracza 15%. Substancja ta jest przeznaczona do produkcji zniczy zalewanych. Przy temperaturze pokojowej jest ciałem stałym o barwie od białej do jasnożółtej i naftowym zapachu. Do krzepnięcia dochodzi w temperaturze 45-58°C. Produkt jest aktualnie dostępny wyłącznie w formie ciekłej, umieszczonej luzem w podgrzewanych zbiornikach magazynowych.

Wszelkiej prace z wykorzystaniem tej substancji należy wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez użycia narzędzi iskrzących.

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu z dobrze działającą instalacją wentylacyjną. Płyn powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych zbiornikach. Pojemniki te muszą być także wyposażone w instalacje grzewcze, umożliwiające podgrzanie zawartości do 75-80°C. Okres przechowywania produktu (tzw. Shelf Life) wynosi 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów