ILUWAX


Powrót do listy produktów

ILUWAX jest kompozycją rafinowanych węglowodorów pochodzenia naftowego, przeznaczoną do produkcji zniczy zalewanych. W temperaturze pokojowej jest ciałem stałym o naftowym zapachu i barwie od żółtej do brązowej. Krzepnięciu ulega w temperaturze 45°C. ILUWAX jest dostępny jako ciało stałe w kartonach ok. 20 kg (maksymalnie 40 sztuk na paletę) lub jako płyn w podgrzewanych zbiornikach magazynowych.

Unikać źle wentylowanych pomieszczeń i iskrzących narzędzi podczas pracy z produktem.

Warunki przechowywania: płyn — szczelne pojemniki z możliwościa podgrzania zawartości do 70-80°C; ciało stałe — szczelnie zamknięte opakowania z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego promieniowania słonecznego. Przestrzeń magazynowa powinna posiadać sprawną instalację wentylacyjną, pozwalającą utrzymać stałą temperaturę nieprzekraczającą 25°C. Długość okresu przechowywania produktu (tak zwany Shelf Life) wynosi 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów