IGNIWAX


Powrót do listy produktów

IGNIWAX jest otrzymywaną w procesie komponowania rafinowanych węglowodorów pochodzenia naftowego masą zalewową długopalną, służącą do produkcji zniczy zalewanych. W warunkach normalnych jest ciałem stałym naftowym zapachu i barwie od białej do jasnożółtej. Krzepnie w temperaturze 45°C. Produkt jest dostępny jako płyn w podgrzewanych zbiornikach lub jako ciało stałe w kartonach ok. 20 kg (40 sztuk na paletę).

Wszelkie prace z użyciem produktu wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach bez udziału narzędzi iskrzących.

Przechowywanie produktu: w formie płynnej — szczelne pojemniki umożliwiające podgrzanie zawartości do 70-80°C; w formie stałej — szczelnie zamknięte opakowania z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła. Magazyn powinien być wyposażony w sprawną instalację wentylacyjną, umożliwiającą utrzymanie temp. nieprzekraczającej 25°C. Okres przechowywania produktu (tzw. Shelf Life) wynosi 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów