GRANLUX


Powrót do listy produktów

Substancja powstała na drodze rafinacji kontaktowej gaczy parafinowych z użyciem odpowiednich adsorbentów, służąca do produkcji zniczy prasowanych. W temperaturze pokojowej jest ciałem stałym o białej do kremowej barwie i naftowym zapachu. Proces krzepnięcia zachodzi przy temp. 55-62°C. Produkt jest dostępny w formie płynnej w podgrzewanych zbiornikach lub w formie stałej jako granulki oraz pastylki w workach polietylenowych 20 kg (palety do 600 kg).

Manipulacja produktem powinna odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez użycia narzędzi iskrzących.

Zalecenia dotyczące magazynowania: w formie stałej — szczelnie zamknięte opakowania z dala od wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła; w formie płynnej — szczelne pojemniki z instalacją grzewczą umożliwiającą podgrzanie do 75-80°C. Pomieszczenie magazynowe powinno być dobrze wentylowane, a panująca w nim temperatura nie może przekraczać 25°C. Przechowywanie produktu nie powinno trwać dłużej niż 5 lat.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów