EKO-LUX


Powrót do listy produktów

EKO-LUX jest mieszanką powstałą z produktów parafinowych z dodatkiem uwodornionego oleju roślinnego. Wykorzystuje się ją do produkcji wyprasek. W zwykłych warunkach jest ona ciałem stałym o barwie od białej do kremowej i naftowym zapachu. Ulega krzepnięciu przy temperaturze 48°C. Produkt jest dostępny jako ciecz w ogrzewanych zbiornikach lub jako ciało stałe w formie tafli (w tym na paletach do 1000 kg), granulatu w workach po 20 kg (w tym na paletach do 600 kg) oraz pastylek w workach polietylenowych 20 kg.

Podczas pracy z produktem nie używać narzędzi iskrzących i unikać źle wentylowanych pomieszczeń.

Przechowywanie: w formie stałej — szczelnie zamknięte opakowania z dala od źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci, a temp. otoczenia nie powinna przekraczać 25°C; w formie płynnej — szczelne pojemniki z instalacją grzewczą umożliwiającą podgrzanie do 70-85°C. Przestrzeń magazynowa powinna być też dobrze wentylowana.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów