EKO-LUMINA


Powrót do listy produktów

EKO-LUMINA jest substancją przeznaczoną do wytwarzania zniczy, powstałą z kompozycji produktów parafinowych z dodatkiem uwodornionych olejów roślinnych. W warunkach normalnych jest ciałem stałym o barwie od żółtej do brązowej i naftowym zapachu. Krzepnie przy temp. 46-58°C. Dostępność produktu: w płynie —  luzem w ogrzewanych zbiornikach magazynujących; w stanie stałym — w kartonach ok. 20 kg.

Podczas pracy z produktem należy unikać używania narzędzi iskrzących oraz pomieszczeń z niedostateczną wentylacją.

EKO-LUMINA powinna być przechowywana w opakowaniach zamkniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem słońca, chroniących produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze

nieprzekraczającej 25°C. W stanie ciekłym wymaga szczelnych zbiorników magazynujących z możliwością podgrzania do 75-80°C. Produkt może być przechowywany przez okres 3 lat (tzw. Shelf Life).

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów