Produkty przeznaczone do wyrobu zniczy

Produkty przeznaczone do wyrobu zniczy

Spółka Polwax S.A. oferuje szeroką gamę produktów, które stanowią doskonały surowiec do produkcji zniczy i wyprasek zniczowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich adsorbentów w procesie rafinacji i specyficznych dodatków, oferowane masy charakteryzują się bardzo dobrą barwą i stabilnością parametrów.

Produkty