Wosk kąpiący


Powrót do listy produktów

Produkt ten jest używany do powlekania świec. Dzięki jego zastosowaniu świece nie odkształcają się i nie kapią podczas spalania. Warstwa wosku kapiącego sprawia, że powierzchnia świecy pozostaje równa. Wosk ten jest ciałem stałym o białej barwie i naftowym zapachu. Krzepnięciu ulega w temperaturze 62°C. Jest także podatny na działanie węglowodorowych rozpuszczalników. Praca z tym materiałem wymaga dobrej wentylacji danego pomieszczenia. Składowanie w formie ciekłej — szczelnie zamknięte zbiorniki z instalacją gaśniczą i grzewczą, zabezpieczone przed wyciekiem zawartości. Przechowywanie powinno się odbywać w temperaturze 70-80°C. Składowanie w formie stałej — chłodne, dobrze wentylowane i suche pomieszczenia. Substancja ta nie może sąsiadować ze źródłami ciepła i środkami utleniającymi oraz znajdować się pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego. W magazynie powinien też obowiązywać zakaz palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów