Wosk do lampionów


Powrót do listy produktów

Materiał przeznaczony głównie do wyrobu lampionów i innych świecarskich galanterii. Znajduje też zastosowanie w innych przemysłach. Zawiera dodatki wosków syntetycznych. W warunkach pokojowych jest ciałem stałym o naftowym zapachu i białej barwie. Ulega krzepnięciu w temperaturze 65°C. Rozkłada się pod wpływem rozpuszczalników węglowodorowych. Materiałem powinno się manipulować w dobrze wentylowanej przestrzeni roboczej. Formę stałą należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie składować w pobliżu źródeł ciepła i środków utleniających. Chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Formę ciekłą magazynuje się w szczelnych, wyposażonych w instalację gaśniczą i grzewczą zbiornikach, podgrzewających zawartość do 70-80°C. Zbiorniki należy też zabezpieczyć przed wyciekami.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów