Parafiny LTP niskozaolejone 50/25, LTP 53/20, LTP 56/20, LTP 60/20, LTP 64/25


Powrót do listy produktów

Parafiny o zaolejeniu poniżej 0,5%, odznaczające się wysoką czystością chemiczną. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się inne rodzaje parafiny. LTP 56/20 może być przeznaczona do kontaktu z żywnością. W normalnych warunkach są rozpuszczalnymi w węglowodorach białymi ciałami stałymi pozbawionymi zapachu. Temperatura krzepnięcia mieści się w przedziale 48-66°C. Przy pracy z tymi materiałami należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Utrzymanie stanu ciekłego wymaga składowania w zamkniętych szczelnie i podgrzewanych (do 75-90°C) zbiornikach. Trzeba też zadbać o wyposażenie ich w instalacje gaśnicze i ochronę przed wyciekiem. Przechowywanie w stanie stałym wymaga właściwej wentylacji, chłodu i suchości w przestrzeni magazynowej. W sąsiedztwie parafiny nie mogą znajdować się źródła ciepła i środki utleniające. Nie wolno też palić oraz używać otwartych płomieni i iskrzących narzędzi. Materiał należy też chronić przed promieniami słonecznymi.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów