Parafina standard LTP 50/40, 53/35, 56/25, 60/25 ,64/30


Powrót do listy produktów

Rafinowane parafiny o zaolejeniu powyżej 0,5%. Wykorzystuje się je podobnie do innych rodzajów parafin. Parafiny LTP 53/35, LTP 56/25, LTP 64/30 mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością. Przy temperaturze pokojowej są białymi ciałami stałymi pozbawionymi zapachu. Zależnie od typu krzepną w temperaturze 48-66°C. Rozkładają się pod wpływem rozpuszczalników węglowodorowych. Podczas manipulacji tymi materiałami należy zadbać o odpowiednią wentylację. Magazyny dla formy stałej powinny być suche, dobrze wentylowane i chłodne. Nie można w nich palić, używać iskrzących narzędzi i otwartego ognia. W najbliższej przestrzeni nie powinny się także znaleźć silne utleniacze i źródła ciepła. Substancja nie powinna też być wystawiona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Ciekłą parafinę powinno się przechowywać w podgrzewanych zbiornikach (do 75-85⁰C). Muszą być szczelnie zamknięte, wyposażone w instalację gaśniczą i zabezpieczone przed wyciekiem zawartości.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów