Parafina LTP ST


Powrót do listy produktów

Używana do produkcji świec parafina powstała przez zmieszanie z kwasem stearynowym. Zawartość stearyny sięga 30%. W temperaturze pokojowej jest ciałem stałym o barwie od żółtej do brązowej (rzadziej białej). Cechuje się niską temperaturą krzepnięcia — 48-56°C. Podobnie do innych parafin rozpuszcza się w węglowodorach. Powinno się jej używać wyłącznie w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Do przechowywania w stanie ciekłym konieczne będą podgrzewane (do 70-75°C) i szczelne zbiorniki wyposażone w ochronę przed przeciekaniem zawartości do gruntu i instalacje gaśnicze. Forma stała wymaga zaś suchych, wentylowanych i chłodnych powierzchni magazynowych z dala od promieni słonecznych, silnych utleniaczy i źródeł ciepła. W sąsiedztwie produktu nie wolno palić, używać narzędzi iskrzących i otwartego ognia.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów