Parafina LTP 60 H


Powrót do listy produktów

Parafina o niskim zaolejeniu (do 0,75%) wykorzystywana w przemyśle tekstylnym, lakierniczym i papierniczym oraz do wyrobu wysokojakościowych świecowych galanterii, a także impregnatów i środków ochrony w wielu innych przemysłach. Jako ciało stałe jest biała i nie posiada wyraźnego zapachu. Można ją rozpuszczać w węglowodorach. Temperatura krzepnięcia dla tego produktu wynosi 58-62°C. Obsługa tego materiału powinna się odbywać w wydajnie wentylowanych pracowniach. Przechowywanie w postaci stałej powinno mieć miejsce w chłodnych, efektywnie wentylowanych i suchych magazynach, z dala od silnych utleniaczy, źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego. W pobliżu parafiny nie używać iskrzących narzędzi, otwartego ognia i nie palić. W postaci cieczy zaleca się magazynować ją w wyposażonych w ochronę przed przeciekaniem i instalację gaśniczą szczelnych, podgrzewanych (do 60-80°C) zbiornikach.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów