Parafina LTP 56 PLUS


Powrót do listy produktów

Ten typ parafiny służy przede wszystkim do produkcji świec ciągnionych i innych galanterii świecarskich. Stosowany jest także w innych gałęziach przemysłu. Jej zaolejenie wynosi mniej niż 0,5%. Niepodgrzana jest ciałem stałym o białej barwie i wyraźnym naftowym zapachu. Do skrzepnięcia dochodzi przy osiągnięciu temperatury 54-58°C. Jak inne produkty naftowe rozpuszcza się w węglowodorach. Wszelkie manipulacje tą substancją powinno się przeprowadzać na odpowiednio wentylowanych przestrzeniach. Stan ciekły przy magazynowaniu można zachować dzięki podgrzewanym do 70-80°C, szczelnym zbiornikom wyposażonym w zabezpieczenia przed wyciekiem i instalacje gaśnicze. Parafina w postaci stałej powinna zaś być przechowywana w wentylowanych, suchych i chłodnych obszarach magazynowych, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, silnych środków utleniających i źródeł ciepła. W jej pobliżu nie można palić, używać iskrzących narzędzi i otwartego płomienia.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów