Parafina LTP 56 H


Powrót do listy produktów

Produkt ten znajduje zastosowanie przy wyrobie produktów impregnacyjnych i ochronnych w różnych gałęziach przemysłu oraz świecarskiej galanterii wysokiej jakości. Stosowany jest także w przemyśle lakierniczym, papierniczym i tekstylnym. Zaolejenie parafiny tego typu nie przekracza 0,75%. W temperaturze pokojowej jest białym ciałem stałym bez wyraźnego zapachu. Ulega rozkładowi pod wpływem węglowodorów. Cechuje go dość niska temperatura krzepnięcia — 54-58°C. Prace z tym materiałem powinno się wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Do przechowywania w stanie ciekłym wymaga szczelnych zbiorników z podgrzewaniem do 60-80°C. Zalecane jest wyposażenie ich w instalacje gaśnicze i zabezpieczenia przed wyciekiem substancji. Parafinę w stanie stałym można magazynować w wentylowanych, chłodnych i suchych przestrzeniach, z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła, narzędzi iskrzących i bezpośredniego promieniowania słonecznego. W jej pobliżu nie powinny też być składowane silne środki utleniające.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów