Parafina LTP 53 H


Powrót do listy produktów

Wykorzystywana przede wszystkim do wyrobu galanterii świecarskiej wysokiej jakości, w przemyśle tekstylnym, lakierniczym, papierniczym oraz do produkcji wyrobów impregnacyjnych i ochronnych w różnych gałęziach przemysłu. W normalnych warunkach jest to ciało stałe o białej barwie, pozbawione wyraźnego zapachu. Zaolejenie nie przekracza 0,75%. Krzepnie w temperaturze 50-55°C. Rozpuszcza się w węglowodorach. Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Magazynowanie w postaci stałej wymaga suchych i chłodnych pomieszczeń z dobrą wentylacją. W pobliżu produktu nie wolno palić oraz używać narzędzi iskrzących i otwartego ognia. Nie powinny też padać nań bezpośrednie promienie słoneczne. Przechowywanie w postaci ciekłej wymaga szczelnych, podgrzewanych do 60-80°C zbiorników. Każdy taki zbiornik powinno się wyposażyć w instalację gaśniczą i zabezpieczenie przed wyciekiem do podłoża.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów