LUXOLINA ST


Powrót do listy produktów

Substancja służąca do produkcji zniczy i zalewanych w szkło świec. Ma postać białej lub kremowej jednolitej masy o naftowym zapachu. Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach węglowodorowych. Krzepnie już przy 54°C. Zaleca się używanie produktu w pomieszczeniach o wentylacji mechanicznej — wyciągowej. W stanie stałym powinna być przechowywana w suchych i chłodnych pomieszczeniach z instalacjami wentylacyjnymi. Nie palić oraz nie używać narzędzi iskrzących i otwartego ognia w pobliżu produktu. Nie składować w pobliżu silnych środków utleniających i źródeł ciepła. Środek nie powinien być też wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Utrzymanie postaci ciekłej wymaga przechowywania w zamkniętych zbiornikach z możliwością podgrzania zawartości do 75-80°C. Zbiorniki te powinny być wyposażone w instalację gaśniczą i zabezpieczone przed wyciekiem substancji do gruntu i wód gruntowych.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Północny

Marek Dzięgielewski
tel.: +48 509 713 446
marek.dziegielewski@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Parafin - Region Południowy

Ryszard Jabłoński
tel.: +48 509 713 445
ryszard.jablonski@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów