ISOWAX


Powrót do listy produktów

Klej przeznaczony do przytwierdzania ozdób i ornamentów do powierzchni świec. Ma postać jednolitej masy o zapachu nafty i barwie od jasnożółtej do kremowej. Nierozpuszczalny w wodzie, ale podatny na rozpuszczalniki węglowodorowe. Ulega krzepnięciu przy minimalnej temperaturze 60°C. Zalecane jest używanie go w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W postaci stałej powinien być przechowywany w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W jego pobliżu nie powinno się palić oraz używać otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie powinno się go składować w pobliżu źródeł ciepła i silnych środków utleniających oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W stanie ciekłym produkt musi być przechowywany w wyposażonych w instalację grzewczą zamkniętych zbiornikach. Zachowanie takiego stanu wymaga bowiem temperatury 70-80°C. Zaleca się wyposażać te zbiorniki w instalację gaśniczą i zabezpieczać je przed wyciekiem substancji do gleby i wód gruntowych.

pliki dołączone

Przedstawiciele handlowi

Sprzedaż Parafin i Wosków - Eksport

Andrzej Nowak
tel.: +48 509 786 840
fax.: +48 13 4466 242
andrzej.nowak@polwax.pl

Kod QR

Sprzedaż Wosków Emulsji parafinowych

Roman Skóbel
tel.: +48 509 713 447
roman.skobel@polwax.pl

Kod QR

Powrót do listy produktów