Produkty dla przemysłu spożywczego

Produkcja wosków przeznaczonych do kontaktu z żywnością prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w spółce Kodeksem GMP (Good Manufacturing Practice) z elementami Dobrej Praktyki Higienicznej. Proces wytwarzania odbywa się w wydzielonym do tego celu obszarze, a wszystkie dostawy stosowanych w procesie surowców, dodatków i opakowań objęte są specjalnym systemem kontroli przyjęcia i zwolnienia do produkcji. Jednym z wymogów GMP są również badania kontrolne z zakresu czystości i zawartości substancji w wyrobach. Osobnym zagadnieniem jest konieczność stosowania odpowiednich barwników spożywczych podczas produkcji wosków do kontaktu z żywnością - szczególnie do serów. Barwniki te muszą znajdować się na liście dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych barwników, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (wraz z późniejszymi zmianami). Produkty tej grupy przechodzą regularne badania kontrolne sprawdzające zawartość metali ciężkich oraz badania zawartości WWA i substancji kancerogennych. Dodatkowo produkty są badane pod kątem zgodności z normami jakościowymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (ang. Food and Drug Administration).

Karty Charakterystyki

Karty Informacji

Warunki Techniczne

Produkty dla przemysłu spożywczego