Produkty dla przemysłu nawozów sztucznych

Antyzbrylacze do nawozów to środki zabezpieczające granule nawozów mineralnych przed zbryleniem i przeciwdziałające pyleniu w trakcie procesów technologicznych oraz podczas transportu i aplikacji. Antyzbrylacze Polwax, dzięki starannie opracowanym recepturom, zabezpieczają granule nawozów przed kruszeniem i impregnują ich powierzchnię. Zapewnia to ochronę granul przed niekorzystnym wpływem otoczenia i wydłuża okres przedostawania się substancji czynnych do gleby. W ofercie Polwaxu znajdują się preparaty kondycjonujące przeznaczone do najpopularniejszych typów nawozów sztucznych do zabezpieczania nawozów fosforowych i do saletry amonowej oraz nawozów otrzymywanych na jej bazie. Receptury antyzbrylaczy Polwax S.A. powstały w oparciu o surowce ropopochodne, aminy tłuszczowe oraz składniki uzupełniające, które poprawiają własności użytkowe preparatu.

Antypylacze do nawozów sztucznych

Karty Chrakterystyki

Warunki Techniczne

Antyzbrylacze do nawozów sztucznych

Karty Charakterystyki

Warunki Techniczne

Produkty dla przemysłu nawozów sztucznych