Masy modelowe

Masy modelowe

Polwax S.A. posiada ofertę wyselekcjonowanych mas modelowych dedykowanych dla przemysłu odlewniczego, umożliwiających między innymi wykonywanie układów wlewowych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Masy modelowe Formawax oraz Incastwax w odlewnictwie precyzyjnym dzięki specjalnie przygotowanej mieszance zapewniają wysoką jakość odwzorowanych kształtów. Formowax jest stosowany podczas procesu produkcji elementów metodą wytapianych modeli. Jego zastosowanie w procesie produkcyjnym umożliwia wytwarzanie odlewów o wysokiej jakości powierzchni. Formowax może być również wykorzystywany do wykonywania precyzyjnych układów wlewowych. Stanowi wieloskładnikową mieszankę produktów o zróżnicowanych długościach łańcuchów węglowych. Skutkuje to szczególnymi właściwościami fizycznymi.

Odlewy precyzyjne

Odlewanie precyzyjne wykonywane jest w technologii traconego wosku, która charakteryzuje się wyjątkową dokładnością i daje możliwość odwzorowania powierzchni nawet o bardzo skomplikowanym kształcie. Odlewy precyzyjne w wielu przypadkach służą jako alternatywa do efektów jakie daje obróbka mechaniczna. Tak wykonane odlewy są bardzo precyzyjne, z tolerancją wymiarową wynoszącą dziesiąte części milimetra.

Użyteczność Formowaxu została potwierdzona przez testy przeprowadzone w warunkach odlewni precyzyjnych. Próby przeprowadzone wykazały pełną przydatność Formowaxu w procesie produkcyjnym. Masa stwarza możliwości m.in. poprawy jakości produkowanych modeli oraz zmniejszenia ilości występujących braków.

INCASTWAX M68 i INCASTWAX M74 są stosowane w odlewnictwie precyzyjnym do wykonywania wysokojakościowych modeli odlewów, zaś układy wlewowe wykonywane są przy użyciu INCASTWAX S70.

Układy wlewowe

Układ wlewowy stanowi kanał doprowadzający ciekły metal do właściwej formy odlewniczej.

Produkty