Masy modelowe

Masy modelowe

Polwax S.A. posiada ofertę wyselekcjonowanych mas modelowych dedykowanych dla przemysłu odlewniczego, umożliwiających odlewnictwo precyzyjne oraz wykonywanie układów wlewowych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Masy modelowe Formawax oraz Incastwax dzięki specjalnie przygotowanej mieszance zapewniają wysoką jakość odwzorowanych kształtów.

Formowax jest stosowany w odlewniach precyzyjnych podczas procesu produkcji elementów metodą wytapianych modeli. Jego zastosowanie w procesie produkcyjnym umożliwia wytwarzanie odlewów precyzyjnych o wysokiej jakości powierzchni. Formowax może być również wykorzystywany do wykonywania układów wlewowych. Stanowi wieloskładnikową mieszankę produktów o zróżnicowanych długościach łańcuchów węglowych. Skutkuje to szczególnymi właściwościami fizycznymi.

Użyteczność Formowaxu została potwierdzona przez testy przeprowadzone w warunkach odlewni precyzyjnych. Próby przeprowadzone w odlewniach precyzyjnych wykazały pełną przydatność Formowaxu w procesie produkcyjnym. Masa stwarza możliwości m.in. poprawy jakości produkowanych modeli oraz zmniejszenia ilości występujących braków.

INCASTWAX M68 i INCASTWAX M74 są stosowane w odlewnictwie precyzyjnym do wykonywania wysokojakościowych modeli odlewów, zaś układy wlewowe wykonywane są przy użyciu INCASTWAX S70.

Produkty