Impregnaty

Spółka Polwax S.A. oferuje kilka rodzajów produktów przeznaczonych do przemysłowej impregnacji drewna. Wosk P4 wysokozaolejony, P niskozaolejony oraz emulsje parafinowe LTP stosowane są głównie jako środki zabezpieczające materiały drewniane i drewnopochodne przed szkodliwym działaniem wilgoci na zewnątrz i wewnątrz. Impregnacja dzięki zastosowaniu oferowanych produktów daje gwarantowane rezultaty. Skutecznie przedłuża żywotność materiałów drewnianych, chroni przed wilgocią, owadami i szkodnikami, pleśnią i grzybami.Nowym produktem w ofercie jest Wosk Twardy W - stosowany jest jako składnik preparatów do uzupełniania ubytków w drewnie.

Spółka oferuje również woski i emulsje parafinowe do powlekania papieru. Produkty są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Impregnaty, Impregnaty do drewna

Karty Charakterystyki

Karty informacji

Warunki Techniczne

Impregnaty, impregnaty do papieru

Karty Charakterystyki

Karty Informacji

Warunki Techniczne

Impregnaty