Dla przemysłu zniczowego

Spółka Polwax S.A. oferuje szeroką gamę produktów, które stanowią doskonały surowiec do produkcji wyprasek zniczowych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich adsorbentów w procesie rafinacji i specyficznych dodatków, oferowane masy charakteryzują się bardzo dobrą barwą i stabilnością parametrów.

Spółka Polwax S.A. oferuje szeroką gamę produktów, które stanowią doskonały surowiec do produkcji zniczy metodą zalewania i spieniania . Dzięki zastosowaniu odpowiednich adsorbentów w procesie rafinacji i specyficznych dodatków, oferowane masy charakteryzują się bardzo dobrą barwą i stabilnością parametrów.

Produkty do zniczy produkowanych metodą granulacji i prasowania

Karty Charakterystyki

Karty Informacji

Warunki Techniczne

Produkty do zniczy zalewanych

Karty Charakterystyki

Warunki Techniczne

Dla przemysłu zniczowego