Antyzbrylacze do nawozów

Antyzbrylacze do nawozów to środki zabezpieczające granule nawozów mineralnych przed zbryleniem i przeciwdziałające pyleniu w trakcie procesów technologicznych oraz podczas transportu i aplikacji.

Antyzbrylacze Polwax, dzięki starannie opracowanym recepturom, zabezpieczają granule nawozów przed kruszeniemi impregnują ich powierzchnię. Zapewnia to ochronę granul przed niekorzystnym wpływem otoczenia i wydłuża okres przedostawania się substancji czynnych do gleby.

W ofercie Polwaxu znajdują się preparaty kondycjonujące przeznaczone do najpopularniejszych typów nawozów sztucznych: Agrowax zaprojektowany do zabezpieczania nawozów fosforowych i opracowany do saletry amonowej oraz nawozów otrzymywanych na jej bazie.

Receptury antyzbrylaczy Polwax S.A. powstały w oparciu o surowce ropopochodne, aminy tłuszczowe oraz składniki uzupełniające, które poprawiają własności użytkowe preparatu. Zastosowana kompozycja węglowodorów ropopochodnych charakteryzuje się niską zawartością węglowodorów aromatycznych, wpływających na potencjalne właściwości kancerogenne preparatu.

Produkty