Zmieniamy plany

Zmieniamy plany 26 stycznia 2020

Polwax SA pod koniec ubiegłego roku zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach-Dziedzicach.

Zapraszamy na stronę portalu "Kierunek Chemia".

https://www.kierunekchemia.pl/artykul,71256,zamykamy-projekt-future.html