Polwax: Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło

Polwax: Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło 19 października 2020

Według opublikowanego w tym roku raportu na temat światowego rynku wosków, który szacowany był w ubiegłym roku na 11,1 mld dolarów, do 2027 roku osiągnie on wartość 13,8 mld dolarów. Roczne tempo wzrostu powinno się utrzymać na poziomie 3,1%, a prognoza uwzględnia już pandemiczne spowolnienie. W najbardziej interesującym z punktu widzenia spółki Polwax segmencie wosków naftowych i mineralnych analitycy zakładają wzrost sprzedaży do 8,2 mld dolarów w 2027 r. Wartość polskiego rynku szacowana jest od kilku lat na poziomie ok. 170–180 mln dolarów i też powinna z roku na rok rosnąć. Wartość rynku europejskiego w 2027 r. osiągnie 2,8 mld dolarów. Nadal największym konsumentem parafin na naszym kontynencie pozostanie gospodarka niemiecka.

 

W 2019 r. spółka Polwax, wyprodukowała i sprzedała 35,6 tys. t parafin i wosków do produkcji zniczy i wyrobów świecarskich oraz surowców specjalistycznych dla przemysłu. To mniej niż w poprzednich latach, ale warto zauważyć, że zdecydowanie zmieniły się warunki, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Dziś produkcja i sprzedaż spółki są realizowane w trzech podstawowych segmentach: parafin i mas parafinowych służących do produkcji świec i zniczy (odpowiedzialnym za 29,8% przychodów ze sprzedaży spółki w roku 2019), produktów dla przemysłu do zastosowań specjalistycznych (ich udział w przychodach wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat z 21,4% do 34,3%), segmencie gotowych świec i zniczy (generującym 33,9% przychodów ze sprzedaży, czyli blisko 13% więcej niż w roku 2017).

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/40949/polwax-zapotrzebowanie-na-produkty-parafinowe-bedzie-roslo