Polwax wznawia prace nad prospektem

Polwax wznawia prace nad prospektem 15 maja 2020

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o kontynuację zawieszonego w dniu 22 października 2019 roku postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. Wraz z wnioskiem Spółka złożyła również zaktualizowany prospekt.

– Cele planowanej emisji to przede wszystkim spłata części kredytu inwestycyjnego oraz finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z reorganizacją obejmującą koncentrację produkcji parafin w Jaśle i przygotowanie majątku w Czechowicach do innych aktywności, poza segmentem parafin – podkreśla Leszek Stokłosa, prezes zarządu Spółki.

 https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20200515/polwax-wznawia-prace-nad-prospektem