Polwax ma nowy plan na stary biznes

Polwax ma nowy plan na stary biznes 05 lutego 2020

Zarząd Polwaksu przedstawił strategię, która nie uwzględnia już inwestycji w budowę nowoczesnej instalacji do produkcji specjalistycznych parafin. Nowy plan ma zapewnić spółce w 2022 r. przychody sięgające ponad 260 mln zł i ponad 17 mln zł EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację). Dla porównania, w 2018 r. spółka miała niemal 278 mln zł przychodów i 27,2 mln zł EBITDA. Strategia zakłada zwiększenie efektywności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie.

– Polwax, rezygnując z realizacji swojej kluczowej inwestycji, wraca do punktu wyjścia, z tym, że będzie produkował tylko w jednym zakładzie w Jaśle – zauważa Krystyna Brymora, analityk DM BDM. Wylicza też kolejne wyzwania, jakim firma musi stawić czoło. – Z początkiem 2019 r. spółka straciła największego klienta, który odpowiadał za 25 proc. sprzedaży, a ostatnie kwartały były dla polskich producentów parafin trudne, bo Europę zalały produkty z Chin. Była to reakcja na cła nałożone przez USA na chińska parafinę. Można jednak przypuszczać, że jest to sytuacja przejściowa, a docelowo Polwax będzie miał bardziej sprzyjające warunki biznesowa – podkreśla Brymora. 

https://www.parkiet.com/Surowce-i-paliwa/302049983-Polwax-ma-nowy-plan-na-stary-biznes.html