Energoprojekt będzie doradzał Polwaksowi przy budowie megainstalacji

Energoprojekt będzie doradzał Polwaksowi przy budowie megainstalacji 26 listopada 2019

Umowa między Polwaksem a firmą Energoprojekt-Katowice została podpisana na czas określony, do 31 stycznia 2020 roku, z możliwością jej przedłużenia oraz zmiany jej zakresu w zależności od podjętych decyzji dotyczących dalszej realizacji inwestycji.
 
Umowa dotyczy przede wszystkim sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, pełnienia funkcji doradcy technicznego wobec banku finansującego, czyli ING Banku Śląskiego oraz pełnienia funkcji konsultacyjnej dla Polwaksu w związku z technicznymi aspektami prowadzonej inwestycji.