Zarząd Spółki zrezygnował

Zarząd Spółki zrezygnował 02 lipca 2020

Spółka Polwax S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r. wpłynęły do organów Spółki rezygnacje złożone przez Członków Zarządu w osobach:

Leszka Stokłosy – Prezesa Zarządu Polwax S.A., Tomasza Nadolskiego – Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A., Piotra Kosińskiego – Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A. z pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r. Podaną przyczyną rezygnacji jest fakt nieudzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem

https://inwestor.polwax.pl/pl/inwestor/aktualnosci/754/raport_biezacy_nr_212020