Zamykamy projekt „Future”

Zamykamy projekt „Future” 21 grudnia 2019

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 74/19, Polwax SA zdecydował o niekontynuowaniu budowy „instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach – Dziedzicach.

 – Spółka długo prowadziła rozmowy związane z kontynuowaniem inwestycji. Analizowaliśmy różne warianty i możliwości, wynikało z nich jednak, że dodatkowe koszty – niezbędne do poniesienia – to kwoty rzędu od 40 do 50 milionów złotych ponad planowane wcześniej nakłady inwestycyjne w wysokości 181 milionów złotych brutto – powiedział Leszek Stokłosa, prezes zarządu spółki Polwax SA. –  Opóźnienia w realizacji budowy za które odpowiada Orlen Projekt – skutkują m.in. i tym, że przed zakończeniem inwestycji i uruchomieniem produkcji wygaśnie licencja na technologię, a potem gwarancja na zakupione urządzenia. To kolejne, wcale nie takie małe wydatki. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania i ich następstwa  zarząd podjął decyzję o niekontynuowaniu inwestycji, a decyzja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą – dodaje prezes Stokłosa.

Wczorajsza decyzja kończy bardzo trudny okres w historii Spółki.

– Nie możemy w nieskończoność zajmować się tylko jednym zadaniem. Minione miesiące wymagały od nas podejmowania trudnych decyzji. Wiele razy w kolejnych raportach bieżących informowaliśmy o kłopotach i zaniedbaniach, z jakimi mieliśmy do czynienia w czasie budowy. Teraz musimy skupić się na bieżącej działalności, wyznaczyć nowe cele i obszary aktywności – dodaje prezes Leszek Stokłosa.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 74/19 Rada Nadzorcza Spółki Polwax SA – zobowiązała Zarząd Spółki do przygotowania Strategii działalności i przedstawienia jej do akceptacji do końca stycznia.