Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu z JMP na sprzedaż wkładów na rok 2024

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu z JMP na sprzedaż wkładów na rok 2024 08 czerwca 2024

W dniu 07.06.2024 roku Zarząd Spółki Polwax S.A. uzgodnił ze Spółką Jeronimo Martins Polska S.A. istotne warunki dostawy wkładów na rok 2024. Uzgodniono warunki handlowe oraz wolumeny wkładów do zniczy. Szacowana wartość obrotów w ramach dokonanych uzgodnień wyniesie 37,1 mln zł netto. Z uwagi na szacowaną wartość obrotów z JMP w 2024 roku w zakresie dostawy produktów zniczowych (zniczy), która wyniesie 57,8 milionów złotych netto, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2024 z dnia 21 marca 2024 roku, szacowana łączna wartość obrotów z JMP w 2024 roku obejmująca zarówno znicze, jak i wkłady, wyniesie 94,9 milionów złotych netto.