Spółka wstrzymuje prace nad prospektem. Inżynierowie z ThyssenKrupp analizują wykonane prace

Spółka wstrzymuje prace nad prospektem. Inżynierowie z ThyssenKrupp analizują wykonane prace 25 października 2019

We wtorek 22 października Spółka poinformowała o czasowym wstrzymaniu prac nad prospektem związanym z planowaną ofertą publiczną akcji na okaziciela serii E. To następstwo niezwykle ważnych wydarzeń z punktu widzenia realizowanej w Czechowicach – Dziedzicach inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi.

Spółka od dłuższego czasu prowadzi rozmowy i analizy z dostawcą technologii oraz kluczowych urządzeń – ThyssenKrupp Uhde Engineering Services GmbH. Dotyczą one zarówno dotychczas prowadzonej inwestycji, jak i procesu mającego na celu wyłonienie wykonawcy/ów inwestycji przy jednoczesnym uwzględnieniu zakontraktowanych w umowie z ThyssenKrupp gwarancji na licencje technologiczne i dostarczone urządzenia.

Kluczowym dla  realizowanych prac  jest swobodny dostęp do placu budowy i znajdujących się już na nim, zamontowanych i posadowionych w docelowych lokalizacjach elementów budowanej instalacji. Tylko w ten sposób można ocenić stan i jakość wykonanych prac budowlano – montażowych, co będzie podstawą do przygotowania zakresu robót jakie mają być jeszcze wykonane.

Biorąc pod uwagę znaczenie podjętych działań i ich ewentualny wpływ na treści zawarte w prospekcie, jak np. budżet inwestycji, Zarząd spółki podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu prac nad prospektem. W ocenie Zarządu nie powinno potrwać dłużej niż do połowy stycznia 2020 roku.  Po zakończeniu wszystkich działań związanych z inwestycją oraz zamknięciu jej finansowania postępowanie przed KNF zostanie wznowione.