Spółka w czasach pandemii koronawirusa Covid-19 12 marca 2020

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Polwax SA ściśle monitoruje informacje związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i minimalizacji negatywnego wpływu na prowadzoną działalność operacyjną zakładów w Jaśle i Czechowicach – Dziedzicach.

W naszych zakładach zostały wprowadzone niezbędne środki zapobiegawcze, rekomendowane przez krajowe i WHO. Ponadto mamy opracowane procedury awaryjne, pozwalające na zachowanie ciągłości produkcji i dostaw zaakceptowanych oraz realizowanych zamówień. Tym samym, na dzień 11 marca 2020 r., przyjęte przez nas środki są właściwe i nie mają wpływu na prowadzoną, bieżącą działalność operacyjną.

Jednakże, z uwagi na wciąż dynamiczną sytuację oraz wprowadzane restrykcje przez naszych partnerów, przekazujemy, że będziemy na bieżąco informować o potencjalnym ryzyku przerwania łańcucha dostaw wyrobów, surowców oraz komponentów, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji.

Zwracamy także uwagę, na mogące się pojawić – w przypadku niekontrolowanego rozwoju epidemii – dodatkowe regulacje władz państwa, mające wpływ na działalność zakładów produkcyjnych oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa zdrowia naszych pracowników i partnerów oraz ciągłości pracy i procesów technologicznych. Dlatego pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych, każde dodatkowe zamówienie, będziemy potwierdzać według aktualizowanego harmonogramu dostępnych mocy produkcyjnych oraz stanów surowca i półproduktów.