Przetarg otwarty

Przetarg otwarty 23 listopada 2022

Firma Polwax S.A. zaprasza do udziału w przetargu otwartym, dotyczącym:

Dostawa tub plastikowych do wkładów zniczowych.

Informacje o wymaganiach związanych z przedmiotem realizacji zamówienia znajdują się na platformie Logintrade. Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.11.2022 o godzinie 15:00

Oferent może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż do dnia 29.11.2022 do godziny 12:00.