Po Walnym

Po Walnym 26 czerwca 2024

We wtorek 25.06.2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22.07.2024 r.

Ponadto Zarząd Spółki przekazał do wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Podjęte uchwały wraz z Opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F oraz proponowanej ceny emisyjnej dostępne są w zakładce relacje inwestorskie.