Po Walnym

Po Walnym 25 maja 2023

W środę 24 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze zatwierdzili między innymi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Podjęto także decyzję, aby z zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 8.330.558,18 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6.180.000,00 zł, natomiast pozostałą kwotę z zysku netto Spółki za rok 2022 tj. 2.150.558,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Podjęte przez ZWZ uchwały są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie.