Paweł Markowski nowym członkiem Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A.

Paweł Markowski nowym członkiem Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A. 30 września 2019

Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu 30 września 2019 roku – Pana Pawła Markowskiego do składu RN.

To konsekwencja rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Pana Roberta Bednarskiego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2019 z dnia 11.09.2019 roku.