Nowy, silny partner spółki – Mostostal Zabrze podpisał list intencyjny

Nowy, silny partner spółki – Mostostal Zabrze podpisał list intencyjny 28 maja 2024

Mostostal Zabrze podpisał list intencyjny ze spółką Polwax w sprawie możliwości objęcia akcji nowej emisji tej spółki za łączną cenę równą 30,8 mln zł.

Budowlana Spółka zaznaczyła w komunikacie, że strony w treści listu intencyjnego zobowiązały się do współpracy dla osiągnięcia celu i jednocześnie, mając na uwadze prowadzone negocjacje oraz proces due diligence spółki, który ma zostać przeprowadzony, strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.