KNF zatwierdził prospekt Spółki

KNF zatwierdził prospekt Spółki 25 sierpnia 2020

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Emitent”) informuje, że we wtorek 25 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Polwax S.A., sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A.

Prospekt został opublikowany na stronie Spółki https://inwestor.polwax.pl/pl/inwestor/prospekt-emisyjny-2020.

Przy pierwszym wejściu z danej przeglądarki na stronie pojawi się okienko z Notą prawną i po przyciśnięciu przycisku dalej  (przy kolejnych wejściach nie będzie się pojawiać) otwiera się strona z umieszczonym plikiem Prospektu.