Audit PCBC S.A. z wynikiem pozytywnym

Audit PCBC S.A. z wynikiem pozytywnym 15 grudnia 2022

W dniach 28.11. – 1.12 bieżącego roku w naszej firmie odbył się audit PCBC S.A. (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) w wyniku, którego została potwierdzona zdolność systemu do spełniania mających zastosowanie wymagań, osiągania oczekiwanych wyników oraz realizacji celów w zakresie: produkcja, projektowanie i obrót parafinami, woskami naftowymi oraz specyfikami i emulsjami parafinowymi, a także zniczami i świecami; usługi rafinacji, konfekcjonowania i odwadniania wyrobów parafinowych; usługi badań produktów naftowych, wód, ścieków, chemikaliów i środowiska pracy oraz poboru prób. Przyjęte cele auditu zostały zrealizowane, a stosowność zakresu certyfikacji potwierdzona.