Antyzbrylacze „szyte ma miarę”

Antyzbrylacze „szyte ma miarę” 25 kwietnia 2022

Ze względu na różnorodny skład nawozów sztucznych związany zarówno z głównymi składnikami dostarczającymi roślinom azot, siarkę, fosfor jak i składnikami dostarczającymi wapń, magnez, bor i inne pierwiastki, produkcja substancji anty-zbrylających jest „szyta na miarę”.

Oznacza to, że formuła i wielkość dawki jest indywidualnie określana dla konkretnego nawozu. To z kolei wiąże się ze ścisłą współpracą pomiędzy działem rozwoju Spółki, a producentami nawozów sztucznych. Tutaj nie ma drogi na skróty. Stworzenie produktu dedykowanego dla danego nawozu wymaga przeprowadzenia licznych badań trwających nawet kilka miesięcy.

Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-luty 2022 r. krajowa produkcja nawozów mineralnych wyniosła 458 tys. ton (w czystym składniku) i była o 10,4% mniejsza niż rok wcześniej. Szacuje się, że w całym I kwartale 2022 r. spadek krajowej produkcji był głębszy niż w pierwszych 2 miesiącach roku i mógł wynieść nawet 15%. Jest to skutek nieustannie rosnącej ceny gazu, która bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów wytwarzania nawozów. To z kolei przyczyniło się do ograniczenia bądź całkowitego wstrzymania produkcji nawozów przez wielu europejskich producentów. Równocześnie stoimy przed koniecznością zastąpienia blisko 40 procentowej luki na rynku, która jest bezpośrednim następstwem objęcia sankcjami białoruskich i rosyjskich nawozów.

– Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które będą wymagały nie tylko umiejętnego, ale przede wszystkim oszczędnego stosowania nawozów – przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych efektów, czy zebraniu jak najwyższych plonów. Oznacza to, że nie może się zmarnować ani jeden kilogram wytworzonego nawozu. Tego nie uda się osiągnąć bez antyzbrylaczy, dlatego nasze produkty muszą być nie tylko jeszcze lepsze, ale również dopasowane do nawozów, które będą powstawały w oparciu o surowce z innych regionów wydobywczych – o zupełnie innych parametrach fizykochemicznych. Kluczem do sukcesu są i będą nie tylko prace własnego laboratorium, ale także ścisła współpraca z zakładami azotowymi.