Oferta

Produkty przeznaczone do impregnacji drewna

Produkty przeznaczone do impregnacji drewna

Spółka Polwax S.A. oferuje kilka rodzajów produktów przeznaczonych do przemysłowej impregnacji drewna.

Wosk P4 wysokozaolejony, P niskozaolejony oraz emulsje parafinowe LTP E-60 A,B,C,D stosowane są głównie jako środki zabezpieczające materiały drewniane i drewnopochodne przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Produkty